top of page
Bg new Dark purple.png
sitting_chair-removebg-preview.png
בבקשה למלא בתשומת לב!

טופס עדכון מצב הבריאות

רקע בריאותי

האם אושפזת בשנתיים האחרונות
האם בשנה האחרונה עברת פציעה / טראומה / חום גבוה?
האם היו בעיות או סיבוכים בילדות / בינקות / בעוברות?
האם יש בעיה בריאותית, מחלה או פציעה ?
האם יש מחלות תורשתית במשפחה?
האם יש טיפול נוסף שאתה שאת/ה נמצא בו כעת?
האם בשנה האחרונה חלו שינויים באורח החיים / בתזונה / בטיב השינה / במידת הפעילות הפיזית / בנשימה / במשקל / במצב רוח / או כל שינוי משמעותי אחר בחיים?
האם ידועה בעיה בריאותית אחרת?
האם יש כאב פיזי או רגשי?
האם יש רגישות או אלרגיה?

נשים

האם עברת הפלה?
האם הווסת סדיר?
האם יש תופעות סביב הווסת / הביוץ?
האם את בהיריון / מנסה להיכנס להיריון?

מדדים

האם יש בעיה עם אחד מהמדדים הבאים?

במידה ויש בדיקות רפואיות / צילומים רלווניות לטיפול, אבקש לצרף תמונה

(15MG max) העלו תמונה / צילום
(15MG max) העלו תמונה / צילום
(15MG max) העלו תמונה / צילום

תרופות ותוספים

האם נעשה שימוש תדיר ב
האם נלקחים תרופות על בסיס קבוע?
האם נלקחים תוספי תזונה?

איך המרגש

האם אני מרוצה מהעבודה שלי?
לא משהוככה ככהדי טובטוב מאודמעולה
איך אני מרגיש?
לא משהוככה ככהדי טובטוב מאודמעולה
האם אני מרוצה מחיי?
לא משהוככה ככהדי טובטוב מאודמעולה
האם אני מרוצה מהמשפחתיות שלי?
לא משהוככה ככהדי טובטוב מאודמעולה
; המידע התקבל, תודה
bottom of page